Crows: Co To Znamená a Jak Ho Používat v Angličtině?

Crows: Co To Znamená a Jak Ho Používat v Angličtině?

Dive into the fascinating world of crows as we explore what it means and how to use it in English. Learn more about these intelligent and mysterious creatures in this informative article. Let’s unravel the secrets of crows together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g46340b52c4b056add2c98fb01ebe6b50393da841f3729f45f49ee532cad6cb7cce76fbc7c77756f45dee7e8618a0d2e3d9781dfde75d91f33cca5bc227440f4b_640.jpg“ alt=“Co Znamená Slovo „Crows“ v Angličtině?“>

Co Znamená Slovo „Crows“ v Angličtině?

Výraz „crows“ v angličtině označuje křiklavé ptáky zvané vrány. Tyto inteligentní a dravé ptáky jsou často spojovány se symbolikou a pověrami v různých kulturách po celém světě. V anglickém jazyce lze použít slovo „crows“ nejen pro označení konkrétního druhu ptáků, ale také v různých přenesených významech a metaforách.

Ve výslovnosti slova „crows“ je důležité dbát na délku samohlásky o, která je dlouhá a vyslovuje se výrazně. Pokud chcete použít slovo „crows“ správně v anglické větě, můžete si osvojit následující příklady výrazů:

 • The crows are cawing loudly in the tree.
 • She spotted a murder of crows flying overhead.
 • Do you know the difference between crows and ravens?

Jak Správně Používat Slovo

Jak Správně Používat Slovo „Crows“ v Větách?

V angličtině slovo „crows“ může být použito jako podstatné jméno s významem krkavců nebo jako sloveso ve tvaru třetí osoby jednotného čísla od slovesa „crow“, což znamená krákání. Zde je pár tipů, jak správně použít toto slovo v anglických větách:

 • Jako podstatné jméno: „There were a group of crows flying over the field.“ (Tam byla skupina krkavců létajících nad polem.)
 • Jako sloveso: „The rooster crows every morning at sunrise.“ (Kohout kráká každé ráno při východu slunce.)
 • V kombinaci s dalšími slovy: „The murder of crows perched on the tree.“ (Srážka krkavců seděla na stromě.)

Pamatujte si, že správné použití slova „crows“ většinou závisí na kontextu dané věty a na tom, zda jej používáte jako podstatné jméno nebo sloveso.

Společné Chyby Při Používání Slova

Společné Chyby Při Používání Slova „Crows“ a Jak Je Vyhnout?

Chybným použitím slova „crows“ se často může stát záměna s podobně znějícím slovem „crowds“, které znamená dav nebo shromáždění osob. Pro vyhnutí této chybě je důležité si osvojit správné použití obou slov a porozumět jejich významu a kontextu, ve kterém jsou používány. Následující tipy vám pomohou správně používat slovo „crows“ v anglickém jazyce:

 • Zjistěte správný význam slova „crows“ – Jedná se o plurál slova „crow“, což označuje havrana, kavku nebo vranu.
 • Udržujte konzistenci v používání slova – Naučte se správně tvořit věty s použitím slova „crows“ a dbáte na správnou gramatickou strukturu.
 • Pokud si nejste jisti, poraďte se s učitelem nebo slovníkem – V případě nejistoty si ověřte správnost použití slova „crows“ pomocí odborné literatury nebo konzultace s učitelem.

Další Možné Významy Slova

Další Možné Významy Slova „Crows“ a Jak je Rozlišit?

V angličtině může slovo „crows“ mít několik možných významů, v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Je důležité rozlišit mezi těmito významy, abyste správně porozuměli, co mluvčí myslí.

Zde je několik dalších možných významů slova „crows“ a způsob, jak je rozlišit:

 • **Crows jako podstatné jméno:** může se jednat o ptáky patřící do čeledi krkavcovitých.
 • **Crows jako sloveso:** může znamenat tichý, nízký zvuk vydávaný kohoutem.
 • **Crows jako přídavné jméno:** může označovat něco černého, podobné barvě krkavce.

Klíčové Poznatky

Ultimately, crows are fascinating creatures with a rich symbolism and history in English language and culture. By understanding their significance and how to properly use them in conversation, we can enrich our communication and connect on a deeper level with others. Whether you spot a murder of crows in the sky or hear their cawing in the distance, take a moment to appreciate the beauty and mystery that these intelligent birds bring to our world. So, next time you come across a crow in English, remember its power and symbolism, and embrace the opportunities for connection and understanding that it brings.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *