Conductor: Význam a překlady v anglicko-českém slovníku

Conductor: Význam a překlady v anglicko-českém slovníku

Dive into the world of language and translation as we explore the significance and translations of the word „conductor“ in an English-Czech dictionary. Discover how this versatile term bridges cultural and linguistic gaps, offering a new perspective on communication and understanding. Join us as we unravel the complexities of language and interpretation in this fascinating linguistic journey.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g85a8d35942d8f27b6f07a2acd544a507fc9db9357e07672c1e2a3e0715c43b084ba6126f98de0558fe4278e033ff3d1b_640.jpg“ alt=“Význam slova „conductor“ v anglicko-českém slovníku“>

Význam slova „conductor“ v anglicko-českém slovníku

je pestrý a může zahrnovat různé významy v závislosti na kontextu. V jazyce anglickém může „conductor“ znamenat:

 • Dirigent: osoba, která řídí orchestry nebo jiné hudební skupiny.
 • Vodič: osoba, která řídí vlak, autobus nebo jiné dopravní prostředky.
 • Vodič elektřiny: materiál nebo osoba, která přenáší elektřinu nebo teplo.

V českém překladu se slovo „conductor“ může přeložit jako „dirigent“, „vodič“ nebo „vedoucí“ v závislosti na kontextu použití. Je důležité brát v úvahu, že význam slova může být odlišný v různých situacích a je nutné vybírat správný význam v souladu s kontextem.

Rozdíly mezi různými překlady slova

Rozdíly mezi různými překlady slova „conductor“

V anglicko-českém slovníku se slovo „conductor“ může překládat do českého jazyka různými způsoby, v závislosti na kontextu a významu. Zde jsou některé z možných překladů tohoto slova:

 • Řidič – Pokud jde o veřejnou dopravu, „conductor“ může být přeloženo jako „řidič“ autobusu nebo vlaku, který sbírá jízdné a kontroluje jízdenky cestujících.
 • Dirigent – V hudbě je „conductor“ často přeloženo jako „dirigent“, osoba, která řídí orchestr nebo hudební ansámbl během vystoupení.
 • Vodič – Dalším možným překladem „conductor“ může být „vodič“, což může odkazovat například na elektrický vodič nebo vedoucího vláknového kabelu.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „conductor“ v češtině

V českém jazyce se slovo „conductor“ může překládat do několika různých významů. Je důležité si být jistý správným použitím v daném kontextu, abyste se vyhnuli nedorozuměním. Zde jsou některé z možných významů a překladů slova „conductor“ v anglicko-českém slovníku:

 • Conductor (osoba): V češtině se slovo „conductor“ může překládat jako „dirigent“ nebo „vodící“ osoba.
 • Conductor (vodič): Méně častým významem slova „conductor“ může být například „vodící“ ve smyslu osoby odpovědné za vedení skupiny lidí nebo nějakého dopravního prostředku.

Anglický výraz Český překlad
Conductor (dirigent) Vedoucí hudebního tělesa
Conductor (vodič) Osoba zodpovědná za vedení

Doporučení pro překlad slova

Doporučení pro překlad slova „conductor“ do češtiny

V anglicko-českém slovníku má slovo „conductor“ několik významů, a proto je důležité vybrat správný překlad podle kontextu. Zde je několik doporučení pro překlad tohoto slova do češtiny:

 • Překlad „conductor“ jako „dirigent“ se používá při mluvení o osobě, která vede hudební orchestr.
 • Pokud se jedná o vodiče elektrického proudu, správným překladem je „vedoucí“ nebo „vedení“.
 • Pro „konduktora“ ve veřejné dopravě lze použít překlad „jízdenkář“ nebo „revizor“.

Pamatujte si, že správný překlad závisí na kontextu a významu slova „conductor“. Vyberte ten nejvhodnější překlad pro danou situaci, abyste se vyvarovali nedorozumění.

Možné chyby při překladu slova

Možné chyby při překladu slova „conductor“

V následujícím článku se podíváme na z angličtiny do češtiny. Tento termín může být zdrojem záměny kvůli jeho různým významům a užitím.

Při překladu slova „conductor“ je důležité brát v úvahu kontext a možné významy tohoto slova v jiných jazycích. Některé obvyklé chyby při překladu mohou zahrnovat:

 • Chybějící rozlišení mezi „conductor“ jako dirigentem hudby a „conductor“ jako vedoucím elektrických vodičů.
 • Nezohlednění možných významů jako „vedoucí“ nebo „řidič“ v různých kontextech.

Jak vybrat nejvhodnější překlad pro slovo

Jak vybrat nejvhodnější překlad pro slovo „conductor“

Vybrat správný překlad pro slovo „conductor“ může být v angličtině zaměřeném na češtinu náročný úkol. Zde je několik možných překladů tohoto slova:

 • Vodič: Tento překlad se nejčastěji používá pro označení osoby, která řídí vlak nebo tramvaj.
 • Dirigent: Tento výraz se používá pro osobu, která diriguje orchestr nebo jiné hudební těleso.
 • Conductor: Zůstáváte-li v anglickém slovníku, tento překlad zůstává možností, zejména pokud hovoříme o vedení elektřiny nebo tepla.

Závěrečné poznámky

Význam a překlady slova „conductor“ v anglicko-českém slovníku přinášejí zajímavý pohled na mnohostrannost tohoto slova a jeho různé významy. Bez ohledu na to, zda jste nadšený hudební ředitel, vedoucí vlaku nebo vědecký výzkumník, je důležité si uvědomit, že slovo „conductor“ není jen jednoduchým překladem. Skryté nuance a konotace mohou mít zásadní vliv na porozumění textu. Důraz na správný výběr překladu může přispět ke zlepšení komunikace a přesnosti ve vašem psaní. A tak, s těmito informacemi a pochopením významu slova „conductor“, můžete příště s jistotou a přesností komunikovat ve vašich textech.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *