Combine: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Combine: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Are you curious about the term „Combine“ and its translation and meaning in Czech? This article will provide you with all the information you need to understand this word in the Czech language. Let’s dive in and explore the fascinating world of linguistic nuances together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g173b447d9cc7576158bb3504b27ed2c278a178a993433abcb6ddda1d207bc6d92375badf1f10df5576df9d160e938a10a205ee29e9b1a9107557c94015b6150f_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „combine“ a jaký je jeho překlad do češtiny?“>

Co znamená slovo „combine“ a jaký je jeho překlad do češtiny?

Ve slovníku naleznete anglické slovo „combine“, které má v češtině několik možných překladů a významů. Jedním z nich je spojení se slovem „kombinovat“.

Co znamená slovo „combine“ v češtině:

 • Kombinovat – spojit více věcí dohromady
 • Skládat – sestavit něco z různých částí nebo prvků

Jaké jsou různé významy slova

Jaké jsou různé významy slova „combine“ a jak je používat správně?

V češtině slovo „combine“ může mít několik různých významů, které je důležité správně používat. Zde je několik způsobů, jak správně využívat tohoto slova:

 • Jednoduchý význam: Combine může znamenat spojovat, sdružovat nebo sloučit něco dohromady. Například „Kuchaři kombinují různé ingredience, aby vytvořili lahodné jídlo.“
 • Sportovní význam: Slovo „combine“ se často používá v souvislosti se sportovními událostmi, kde se testují schopnosti a dovednosti hráčů. Například „Hráči NFL absolvují combine před draftem.“
 • Technologický význam: V oblasti technologie může „combine“ znamenat spojení více prvků nebo funkcí do jednoho systému. Například „Aplikace kombinuje sílu umělé inteligence s analytickými nástroji.“

Kde a jak často se v češtině vyskytuje slovo

Kde a jak často se v češtině vyskytuje slovo „combine“?

Ve češtině se slovo „combine“ občas používá, zejména v odborných nebo technických textech. Jeho překlad do češtiny je „kombinovat“ nebo „spojit“. Toto slovo znamená spojovat několik věcí dohromady nebo skládat něco z různých částí.

Kombinování se v češtině může vyskytovat v různých kontextech, jako například:

 • Matematických operacích
 • V oblasti designu a tvorby
 • V technických specifikacích a popisech

Jak lze slovo

Jak lze slovo „combine“ efektivně přeložit a použít v českém jazyce?

Jedním z možných překladů slova „combine“ do češtiny je slovo „kombinovat“. Tento termín se používá k popisu spojení nebo spojování více prvků dohromady za účelem vytvoření něčeho nového nebo vylepšení stávajícího stavu.

V češtině se slovo „kombinovat“ používá v mnoha oblastech, například v obchodě, vědě, sportu nebo umění. Může se jednat o kombinaci různých chutí v receptu, spojení různých barev v designu, či dokonce spojení různých prvků ve sportovní strategii.

HTML table example:

Anglický výraz Český překlad
Combine Kombinovat

Jaký je historický vývoj významu slova

Jaký je historický vývoj významu slova „combine“ a jeho užívání v češtině?

Historický vývoj slova „combine“ je zajímavý a ukazuje jeho pestré užívání v češtině. Slovo „combine“ pochází z latinského slova „combinare“, což znamená spojit nebo sloučit. V češtině se tento výraz začal používat ve 20. století a postupně se stal běžným termínem v různých kontextech.

V češtině má slovo „combine“ několik významů a překladů, zahrnující například:

 • slovo „combinovat“ – v přeneseném smyslu znamená spojovat nebo skládat dohromady několik prvků, například v matematice nebo výpočetní technice.
 • slovo „spojit“ nebo „sloučit“ – používá se v různých oborech, jako je ekonomie, zemědělství, nebo sport.

Příklady použití slova

Příklady použití slova „combine“ v různých kontextech v českém jazyce

Příklady použití slova combine v různých kontextech v českém jazyce mohou být velmi různorodé a zajímavé. Zde je několik příkladů, jak toto slovo může být použito:

 • V zemědělství se combine používají k sklizni obilí.
 • V průmyslu mohou combine představovat spojení různých prvků nebo procesů.
 • V informatice může combine označovat operaci spojení zpracovávaných dat.

Je fascinující, jak jedno slovo může mít různé významy a aplikace v různých odvětvích a situacích. Doufejme, že tyto příklady vám pomohly lépe porozumět významu slova combine a jeho použití v českém jazyce.

Tipy a <a href=doporučení pro správné použití slova „combine“ v českých textech“>

Tipy a doporučení pro správné použití slova „combine“ v českých textech

Při používání slova „combine“ v českých textech je důležité mít na paměti jeho správný překlad a význam. Překlad slova „combine“ do češtiny je „kombinovat“ nebo „spojit“. V českém jazyce se slovo „combine“ často používá v oblasti spojování nebo kombinování různých prvků nebo činností.

Pokud chcete správně použít slovo „combine“ v českých textech, doporučujeme dbát na následující tipy a doporučení:

 • Porovnejte význam slova „combine“ s jeho českým překladem a zkontrolujte, zda se vám v kontextu textu hodí Český ekvivalent.
 • Pamatujte si, že slovo „combine“ má různé významy v různých kontextech, proto je důležité používat ho s ohledem na specifika textu.
 • Ujistěte se, že používáte slovo „combine“ v gramaticky správném tvaru a v patřičné syntaktické struktuře věty.

Závěrem

V závěru je třeba si uvědomit, že slovo „Combine“ může mít v češtině mnoho různých překladů a významů, v závislosti na kontextu, ve kterém je používáno. Je důležité být si vědom svých lingvistických schopností a být otevřený novým možnostem, jak lépe porozumět a komunikovat s lidmi z jiných kultur. Důraz na správné porozumění a respektování různorodosti jazyků a kulturních tradic nám může otevřít nové obzory a posílit naše mezilidské vztahy. Takže nebojte se zkoumat, učit se a komunikovat v různých jazycích – to je klíč k bohatší a plnější komunikaci s lidmi kolem sebe.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *