Co Znamená ‚ply‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚ply‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Ahoj! Have you ever come across the word „ply“ while trying to decode a text in English? Wondering what it means and how to translate it accurately into Czech? In this article, we will explore the meaning and translation of „ply“ in the English-Czech dictionary. Let’s dive in and unravel this linguistic mystery together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ga422753dae46c8143973f5c7822836d7eaf8b9a861e17113cabdb787d2016adfd56cc81ca2ed1c761529d02bb6ecf5fe94a1e3bae16deff1a8e290755188f43f_640.jpg“ alt=“Co znamená „ply“ v anglicko-českém slovníku?“>

Co znamená „ply“ v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém slovníku se slovo „ply“ překládá jako „gas“ nebo „vzduch“. Toto slovo může být použito v různých kontextech a mít různé významy v závislosti na situaci. Zde je několik možných významů a překladů slova „ply“:

 • Vzduch: Ve většině případů se slovo „ply“ může jednoduše přeložit jako „air“ v angličtině. Například „tlakový plyn“ by se přeložilo jako „compressed air“.
 • Plyn: Slovo „ply“ může také znamenat plyn, jakýsi chemický prvek, který je ve formě plynu. V takovém případě by se překládalo například jako „gas“ či „vapor“ v angličtině.
 • Výfukové plyny: Dalším významem slova „ply“ může být výfukové plyny, které vznikají spalováním motorů. V tomto případě by se překládalo jako „exhaust gases“ v angličtině.

Význam slova

Význam slova „ply“ v kontextu češtiny a angličtiny

Význam slova „ply“ se může v českém a anglickém jazyce lišit, a je důležité porozumět, jak se tento termín používá v obou jazycích. Zatímco v češtině může „ply“ znamenat pohybovat se rychle nebo snadno, v angličtině tento výraz může odkazovat na plyn, jako je například kyslík nebo vodík. Zde je několik příkladů významů tohoto slova v obou jazycích:

 • Čeština:
  • pohybovat se rychle
  • snadno se dostat z jednoho místa na druhé

 • Angličtina:
  • plyn (kyslík, vodík, atd.)
  • hustota nebo tlak plynu

Čeština Angličtina
pohybovat se rychle rapid movement
snadno se dostat z jednoho místa na druhé easy to move from one place to another

Jak správně přeložit slovo

Jak správně přeložit slovo „ply“ do angličtiny?

Přeložení slova „ply“ do angličtiny může být poněkud matoucí, protože má několik různých významů podle kontextu, ve kterém je použito. Zde jsou některé možné překlady a významy tohoto slova:

 • ply (substantivum): mořský proud
 • ply (sloveso): stoupání nebo klesání, obvykle ve formě „ply“ (vzhůru) nebo „ply“ (dolů)
 • ply (podstatné jméno): vrstva textilního materiálu, např. voděodolné ply

Při překladu slova „ply“ je tedy důležité vzít v potaz kontext a celkový význam věty, ve které je užito. V anglicko-českém slovníku by měly tyto významy být uvedeny s odpovídajícím popisem, aby bylo jasné, o jaký význam slova „ply“ se jedná.

Rozdíly mezi významy slova

Rozdíly mezi významy slova „ply“ v češtině a angličtině

Ve slovníku se může slovo „ply“ v češtině a angličtině vyskytovat s různými významy a použitími. V angličtině může „ply“ označovat například:

 • zemní plyn
 • plynové plyny
 • plynová pára
 • pohonný plyn

Na druhé straně, v češtině může „ply“ znamenat:

 • podporovat něco, třeba v nějaké práci
 • zkratka pro plynné station
 • podzimní rok
 • plynek v textilním průmyslu

Je důležité si uvědomit tyto rozdíly, zejména při překladech a porozumění kontextu, ve kterém je slovo použito. Nakonec, pouze správný kontext může určit správný význam slova „ply“.

Doporučené překlady pro slovo „ply“ v různých situacích

V češtině má slovo „ply“ několik významů, které se mohou případně lišit v anglickém překladu. Zde je několik doporučených překladů pro slovo „ply“ v různých situacích:

 • Jdi na plyn – Go at full speed / Go flat out
 • Plynout časem – Pass with time / Flow over time
 • Zakládat nový obchod na výrobu plynu – Establish a new gas production business

Jak porozumět nuancím a kontextu slova

Jak porozumět nuancím a kontextu slova „ply“ při překladu

Překlad slova „ply“ může být poněkud komplikovaný, protože v angličtině má několik významů a kontext, ve kterém je používán, je klíčový pro správné porozumění. Zde jsou některé nuance a významy tohoto slova, které byste měli zvážit při překladu do češtiny:

 • Gas: Slovo „ply“ může být chápáno jako plyn, například ve větě „vypustil plyn do místnosti“.
 • Speed: Může také znamenat rychlost, například ve větě „pojedou na plný plyn“.
 • Cloth: Dalším významem je tkanina, textilie, například výraz „kupuje se do plyšového kabátu“.

Slovo Význam
Plyn Něco plynného, jako voda nebo plyn
Plyn Vyšší rychlost vozidla
Plyš Tkanina, textilie

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme zkoumali význam slova „ply“ v česko-anglickém slovníku a jak se nejlépe přeloží do angličtiny. Je důležité si uvědomit, že překlad není vždy jednoduchý a má své nuance a specifika. Doufáme, že naše vysvětlení vám pomohlo lépe porozumět této složitému slovu a jeho významu. Možná, že příště, když narazíte na slovo „ply“ při studiu češtiny nebo angličtiny, budete mít větší jistotu v jeho použití a významu. Své jazykové dovednosti můžete stále zdokonalovat a zkoumat nové slova a jejich význam. Nebojte se zkoušet nové věci a dávat si pozor na detaily. Jazyky jsou fascinujícím světem, který stojí za to objevovat.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *