Co Znamená ‚denying‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚denying‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Víte, co znamená slovo „denying“ v anglicko-českém slovníku? Pokud ne, nebojte se, máme pro vás kompletní překlad a význam tohoto slova. Přečtěte si náš článek a objevte nové informace, které vám otevřou nové možnosti porozumění angličtiny a češtiny.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gab7e2c35e5fda849955e680e0a56787c4fc0bd8343473220a1242fe6e116ff3e378e636a63a39beb4d9e6e661dcae17deb087b406cf2d5c2f9a7964862dd27c4_640.jpg“ alt=“Rozdíl mezi slovy „denying“ a „denied““>

Rozdíl mezi slovy „denying“ a „denied“

Ve slovníku anglicko-českém se často setkáváme se slovy „denying“ a „denied“, které mohou být matoucí pro mnoho lidí. Rozdíl mezi těmito dvěma slovy je významný a důležitý, proto je důležité porozumět jejich správnému použití.

Denying je sloveso, které má význam popírání, odmítání nebo zhanobení něčeho. Toto slovo se používá ve spojení s činem nebo činností, kterou někdo koná nebo projevuje.

Denied je pak minulý tvar slovesa „deny“, což znamená popřít, neuznat nebo nechtít něco provést. Tento tvar se používá ve spojení s konkrétní situací, ve které již k popření nebo odmítnutí došlo.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „denying“ ve větách

V článku se zaměříme na správné používání slova „denying“ ve větách. Toto slovo je spojeno s popíráním nebo odmítáním něčeho. Je důležité porozumět správnému kontextu a významu tohoto slova, abyste ho používali správně.

Ve větách můžete slovo „denying“ použít například v těchto kontextech:

  • She is denying any involvement in the scandal.
  • They are denying access to the files.

Pokud si nejste jisti, jak správně použít slovo „denying“ ve větách, je vždy dobré si ověřit význam a kontext tohoto slova v anglicko-českém slovníku. Důležité je si uvědomit, že správné používání slov je klíčem k efektivnímu komunikování ve všech jazycích.

Příklady použití slova „denying“ v praxi

V anglicko-českém slovníku se slovo „denying“ překládá do češtiny jako „popírání“ nebo „odmítnutí“. Toto sloveso se používá k vyjádření nebo projevu odmítnutí něčeho, co je pravdivé nebo existující.

V praxi se slovo „denying“ může vyskytovat například v následujících situacích:

  • Policejní vyšetřování: Podezřelý ve zločinu může popírat svou roli v události a tvrdit, že je nevinný.
  • Žádost o náhradu škody: Pojišťovna může odmítnout žádost o náhradu škody, pokud dospěje k závěru, že podmínky smlouvy nebyly splněny.
  • Politický diskurs: Politik může ve veřejných projevech odmítnout obvinění z korupce a označit je za lži.

Důležité informace o slově

Důležité informace o slově „denying“ a jeho významu

V anglicko-českém slovníku může slovo „denying“ být přeloženo jako „popírání“. Tento výraz je tvořen od slovesa „deny“, což znamená popírat, odmítat nebo odmítnout něco. V kontextu komunikace může „denying“ značit vyvracení nebo odmítnutí tvrzení, faktu či názoru.

Při použití slova „denying“ je důležité mít na paměti jeho kontext a význam v dané větě či situaci. Může se jednat o upírání viny, argumentaci proti něčemu či odmítnutí pravdivosti tvrzení. Tento termín je také často používán v právních kontextech, kde se může týkat popření vině či odporem vůči obviněním.

Klíčové Poznatky

V tomto článku jsme se podívali na význam slova „denying“ a jeho překlad do češtiny. Zjistili jsme, že toto slovo neznamená jenom popírání, ale může mít i další významy v různých kontextech. Je důležité si uvědomit, jak se slova mohou lišit v různých jazycích a jaký vliv to může mít na komunikaci. Měli bychom být obezřetní při používání slova „denying“ a věnovat pozornost jeho správnému významu. Doufáme, že tento článek vám přinesl nové poznatky a přiměl vás k zamyšlení nad slovy a jejich významem ve vztahu k obou jazykům.
Co Znamená 'denying'? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *