Co Znamená ‚decommissioning‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Víte, co znamená slovo „decommissioning“? Tento článek vám přináší překlad a význam tohoto termínu v anglicko-českém slovníku. Připravte se naučit se nový termín a porozumět jeho důležitosti v různých kontextech. Nechte se vést naším průvodcem a objevte další zajímavosti v této oblasti!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gec708f6b75c059a75b6f3d099c786b1ccda00a751ab8fae9214efd11cdaa87b78920bf1c60b4bfd6b6235ed7c05c8062cf24b6a3611c28922473ee5cd3e4c84e_640.jpg“ alt=“Co znamená „decommissioning“ ve strojírenství?“>

Co znamená „decommissioning“ ve strojírenství?

Výraz „decommissioning“ ve strojírenství označuje proces odstraňování nebo vyřazování zařízení, zařízení nebo zařízení z provozu. Tento proces může být nezbytný z důvodu zastaralosti, neschopnosti provozu nebo plánovaného nahrazení novějším zařízením. Decommissioning může být také nutné kvůli změně technologie, zlepšení procesů nebo snížení provozních nákladů.

Při decommissioningu se některé kroky, které by měly být zahrnuty:

 • Plánování a administrace procesu decommissioningu.
 • Bezpečné odpojení a odstranění zařízení z provozu.
 • Zpracování a likvidace odstraněných zařízení a materiálů.

Decommissioning je důležitým prvkem v oblasti strojírenství, který pomáhá firmám udržovat efektivní a konkurenceschopné provozní prostředí.

Význam slova

Význam slova „decommissioning“ v oblasti jaderné energetiky

Ve světě jaderné energetiky má slovo „decommissioning“ zásadní význam. Jedná se o proces, kterým se zajišťuje bezpečné odstranění jaderných zařízení a jejich komponentů z provozu. Tento proces je důležitý z hlediska ochrany životního prostředí a prevence před možnými jadernými haváriemi. V anglicko-českém slovníku se slovo „decommissioning“ překládá jako „deaktivace“ nebo „dekomisionování“.

V rámci decommissioningu se provádí následující kroky:

 • Bezpečné odstavení jaderného zařízení z provozu
 • Demontáž jaderných komponentů
 • Odpadový management a likvidace radioaktivního odpadu

Co: Význam:
Demontáž Odbourání jaderných komponentů a zařízení
Odpadový management Zajištění bezpečné likvidace radioaktivního odpadu

Jak správně přeložit

Jak správně přeložit „decommissioning“ do češtiny?

Ve světě anglický jazyk je plný slov a frází, které nemusí mít přesný český ekvivalent. Jedním z takových slov je „decommissioning“. Tento termín je spojen s procesem zmírnění nebo zrušení nějakého systému, služby nebo zařízení. Překlad do češtiny může být poněkud komplikovaný, ale existuje několik možností, jak toto slovo správně přeložit.

Možné překlady slova „decommissioning“ do češtiny mohou zahrnovat následující možnosti:

 • Demontáž: Tento termín se často používá pro fyzické odstraňování zařízení nebo infrastruktury.
 • Vyrabování: Tento výraz může být použit pro proces ukončení provozu něčeho.
 • Deaktivace: Tento termín se používá pro vyřazení něčeho z provozu nebo odstranění jeho funkčnosti.

Důležitost transparentnosti při procesu

Důležitost transparentnosti při procesu „decommissioning“

nemůže být přeceňována. Když organizace provádí tyto složité operace, je důležité, aby byly otevřené a průhledné ve všech svých činnostech. Transparentnost v tomto procesu zahrnuje sdílení informací o plánech, postupech a výsledcích dekomisičního procesu s veřejností, zainteresovanými stranami a dohledovými orgány.

Je také důležité zajistit, aby tento proces byl řízen efektivně a odpovědně. To znamená, že organizace provádějící dekomisiční proces by měla dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a etické normy. Transparentnost může pomoci zajistit, že se všechny strany cítí informovány a zapojeny do procesu a že se minimalizuje riziko neetického chování nebo nedbalosti.

Techniky a postupy při provedení

Techniky a postupy při provedení „decommissioning“

Decommissioning je proces řízeného vyřazení jakéhokoli zařízení, budovy nebo systému z provozu. Je to důležitý krok v životním cyklu jakéhokoli zařízení, který zajišťuje bezpečné a ekologicky šetrné ukončení provozu. Při decommissioningu je třeba dodržovat konkrétní postupy a techniky, abyste zajistili bezpečnost pracovníků a minimalizovali environmentální dopady.

 • Zjištění rizik: Před zahájením decommissioningu je důležité provést důkladnou analýzu rizik spojených s prováděním tohoto procesu. Identifikace možných nebezpečí a zranitelných oblastí je klíčová pro správné plánování a realizaci decommissioningu.
 • Plánování a organizace: Po dokončení analýzy rizik je nutné vytvořit detailní plán a harmonogram decommissioningu. Zahrňte do plánu všechny potřebné kroky, techniky a nástroje pro bezpečné a efektivní provedení procesu.

Spolupráce mezi odborníky při fázi

Spolupráce mezi odborníky při fázi „decommissioning“

je klíčová pro úspěšné ukončení provozu zařízení a následné zpracování. Tato fáze vyžaduje úzkou spolupráci mezi různými odborníky, kteří mají různé znalosti a dovednosti ve svých oborech, například inženýři, ekonomové, právníci či environmentální experti. Pouze díky efektivní spolupráci a koordinaci všech zúčastněných stran lze zajistit bezpečné a ekologicky šetrné odstavení zařízení.

Během fáze „decommissioning“ mohou odborníci spolupracovat na několika důležitých úkolech, jako je:

 • Plánování odstavení: Stanovení postupu odstavení zařízení a příprava plánu pro celý proces.
 • Bezpečnostní hodnocení: Zajištění bezpečnosti a minimalizace rizik při odstavování a demontáži zařízení.
 • Environmentální zohlednění: Stanovení opatření pro ochranu životního prostředí během odstavení a likvidace odpadů.

Role odborníka Zodpovědnost
Inženýr plánování odstavení
Ekonom financial analysis
Environmentální expert ochrana životního prostředí

Klíčové Poznatky

V tomto článku jsme prozkoumali význam slova „decommissioning“ v anglicko-českém slovníku a objasnili procesy spojené s tímto termínem. Je důležité si uvědomit, že decommissioning není pouze složitý proces fyzického odstranění infrastruktury, ale zahrnuje také řadu environmentálních a bezpečnostních opatření. Ať už se jedná o jadernou elektrárnu nebo ropnou plošinu, decommissioning je klíčovým krokem k ochraně životního prostředí a veřejné bezpečnosti. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět tomuto důležitému procesu a povzbudí vás k hlubšímu zamyšlení nad jeho důsledky. Buďte informovaní a angažovaní ve věcech, které ovlivňují naši planetu a bezpečnost našich komunit.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *