Clamshell: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Clamshell: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the meaning and translation of the word „clamshell“ in English-Czech dictionaries? Look no further! This article will unravel the mystery behind this term, providing you with a deeper understanding of its significance and usage in both languages. Dive in and discover the hidden gems of language translation.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g53aa4561f9c1a7256bb23f74e969c3f1e8491893a874a17bd6508018043af07b4aa0f2250ef204204038204fc79fda5e_640.jpg“ alt=“Význam slova „Clamshell“ v českém jazyce“>

Význam slova „Clamshell“ v českém jazyce

Ve slovníku anglicko-českých překladů se slovo „clamshell“ v češtině překládá jako „lastura“. Tento výraz se používá k označení schránky nebo pouzdra, které se otevírá a zavírá podobně jako lastura u ústřice. Tento termín se často používá v různých oborech, jako je technologie, design nebo dokonce v oblasti výtvarného umění.

V některých případech může být clamshell také názvem konkrétního druhu mobilního telefonu s dvoudílným designem, kde se horní a dolní část zařízení spojují otvíráním a zavíráním jako u lastury. Tato termín se také může vyskytovat v různých hrách, kde se pojí s konkrétními herními mechanikami nebo úrovněmi.

Překlad slova

Překlad slova „Clamshell“ do češtiny

V anglicko-českém slovníku se slovo „Clamshell“ překládá do češtiny jako „mušle“. Tento výraz je často používán k označení specifického typu zařízení nebo obalu, který se skládá do tvaru mušle.

Clamshell může být také označení pro nádobu či jednoduchý obal ve tvaru dvou částí spojených pohyblivým kloubem. Tento typ obalu se obvykle používá pro ochranu elektronických zařízení nebo potravin.

V anglicky mluvících zemích se slovo „Clamshell“ běžně používá pro označení různých věcí spojených s mušlemi a jejich tvarem. Například u mobilních telefonů se označení Clamshell používá pro telefony s výklopným krytem nebo sklopnými klávesnicemi.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „Clamshell“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku se slovo „clamshell“ používá k označení zařízení, které se skládá z dvou částí, které se otevírají a zavírají jako mušle. Tento termín se často používá v oblasti mobilních telefonů nebo notebooků, kde se design zařízení podobá otevírající se mušli. V českém překladu se pro „clamshell“ obvykle používá termín „skořápka“.

Použití slova „clamshell“ ve správném kontextu v anglicko-českém slovníku je důležité pro správné porozumění informacím v textu. Proto je dobré mít jasno v tom, jaká je konkrétní definice tohoto termínu a jak se správně překládá do češtiny. Pamatujte, že při překladu je důležité zachovat význam slova a zvolit co nejpřesnější ekvivalent v cílovém jazyce.

Anglický Výraz Český Překlad
Clamshell Skořápka
Kloubní mobilní telefon Kloubní mobilní telefon
Notebook s otevíracím víkem Notebook s otevíracím víkem

Specifické významy slova „Clamshell“ v různých kontextech

V anglicko-českém slovníku má slovo „clamshell“ několik specifických významů v různých kontextech. V prvním významu se jedná o technologické zařízení, konkrétně design mobilního telefonu, který se otevírá jako mušlovitý víko. Tento typ telefonu je populární pro svou kompaktnost a jednoduchost.

V dalším kontextu může „clamshell“ znamenat také druh schránky na uchovávání náčiní nebo potravin. Tato schránka se obvykle skládá ze dvou polovin, které se spojí dohromady pomocí pantů, podobně jako u mušle. Tento typ schránek je oblíbený v oblasti gastronomie pro svou praktičnost a estetický vzhled.

Kromě těchto významů může „clamshell“ také označovat jakýkoli objekt nebo zařízení, který má podobu mušle nebo je schopen se otevírat a zavírat podobně jako mušle. Je důležité si uvědomit kontext, ve kterém se slovo používá, abyste správně pochopili jeho význam.

Doporučení pro správné použití slova

Doporučení pro správné použití slova „Clamshell“ ve větách

Výraz „Clamshell“ může být v českém jazyce přeložen jako „mušlovitý“. Je důležité správně používat toto slovo ve větách, aby byl smysl jasné a správně interpretován. Zde je několik doporučení, jak správně používat slovo „Clamshell“:

  • Použijte slovo „Clamshell“ jako přídavné jméno k popisu něčeho, co připomíná tvar mušle.
  • Ve spojení s technologií se „Clamshell“ používá k označení zařízení s otočným nebo skládacím designem, který připomíná otevírání a zavírání mušle.
  • Dbáme na to, aby kontext použití slova „Clamshell“ byl jasný a odpovídal jeho významu a překladu v anglicko-českém slovníku.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali význam a překlad slova „clamshell“ v anglicko-českém slovníku. Je důležité si uvědomit, že správný překlad může být klíčem k porozumění a úspěchu ve světě jazyků. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace a inspiroval vás k dalšímu studiu a zkoumání cizích jazyků. Nepřestávejte se učit a objevovat nové věci – to je cesta k obohacení vašeho života a rozvoji vašich schopností. Nakonec si pamatujte, že každé slovo má svůj vlastní význam a překlad je klíčem k porozumění mezi lidmi z různých kultur a jazyků.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *