Caress: Překlad a Význam Pohlazení v Anglicko-Českém Slovníku

Caress: Překlad a Význam Pohlazení v Anglicko-Českém Slovníku

Některé slova mají schopnost nejen informovat, ale i pohlazovat naše smysly. V našem článku se zaměříme na jedno z těchto slov – „caress“. Přeložíme ho do češtiny a prozkoumáme jeho hloubku a význam v anglicko-českém slovníku. Připravte se na objevení nových vrstev významu tohoto krásného slova.
1. Úvod k významu pohlazení v česko-anglickém slovníku

1. Úvod k významu pohlazení v česko-anglickém slovníku

V anglicko-českém slovníku je překladem slova „caress“ české slovo „pohlazení“. Toto slovo může mít mnoho významů a použití, které je důležité pochopit pro správné komunikace v obou jazycích. Zde je pár významů slova „pohlazení“ v různých kontextech:

 • Fyzické pohlazení: Jedná se o jemný dotyk nebo hladění, který může být projevem lásky, něhy nebo soucitu.
 • Metaforické pohlazení: V jazyce se může jednat o příjemný pocit nebo projev podpory a vlídnosti.
 • Pohlazení výčitek: V některých případech může být slovo „pohlazení“ použito v negativním smyslu jako kritika či odsouzení.

Překlad slova „caress“ na české „pohlazení“ nám umožňuje lépe porozumět jeho významu a použití v anglicko-českém slovníku a jazykových interakcích.

2. Jak správně přeložit slovo

2. Jak správně přeložit slovo „caress“ do češtiny?

Pro správný překlad slova „caress“ do češtiny se často využívá výrazu „pohlazení“. Toto slovo má ve slovníku několik významů a může být použito v různých kontextech. Překlad slova „caress“ jako „pohlazení“ zachycuje jemnost a něhu, která je spojena s tímto gestem.

Význam slova „caress“ v anglicko-českém slovníku:

 • Pohlazení, laskání
 • Jemné gesto projevu něhy
 • Dotek vyjádřený s láskou a péčí

Při překladu je důležité zachovat význam a nuance původního slova, abychom správně vyjádřili myšlenku či pocit obsažený v textu. Slovo „caress“ je tedy nejlépe překládáno jako „pohlazení“, které přináší dojem něhy a lásky.

3. Odlišnosti v chápání pohlazení v různých kulturách

3. Odlišnosti v chápání pohlazení v různých kulturách

V anglicko-českém slovníku je ‚caress‘ přeloženo jako ‚pohlazení‘ nebo ‚hladit‘. Pohlazení je důležitým gestem v mnoha kulturách po celém světě a má různé významy a interpretace v závislosti na kontextu a kulturních normách.

V anglicky mluvících zemích je pohlazení často chápáno jako gesto něhy, lásky a péče. Naopak v některých asijských kulturách je pohlazení spojeno spíše s respektem a uznáním než s emocionálním výrazem. V některých afrických kulturách může být pohlazení také spojeno s rituály a důležitými událostmi v životě jedince.

V kontextu mezikulturních odlišností je důležité si být vědom různých interpretací pohlazení a respektovat kulturní normy a hodnoty týkající se tohoto gesta. Porozumění rozdílům v chápání pohlazení může pomoci v mezikulturní komunikaci a vytváření harmonických vztahů napříč kulturami.

4. Doporučené výrazy pro vyjádření něhy a péče v českém jazyce

4. Doporučené výrazy pro vyjádření něhy a péče v českém jazyce

V českém jazyce existuje mnoho výrazů pro vyjádření něhy a péče, které mohou být přeloženy do angličtiny různými způsoby. Jedním z těchto výrazů je „Caress“, který v češtině odpovídá slovům jako „hřejivý dotek“ nebo „něžné pohlazení“. Tento výraz se používá k popisu jemného a láskyplného doteku, který vyjadřuje náklonnost a péči o druhou osobu.

Ve slovníku Oxford English Dictionary je „Caress“ definováno jako verbální sloveso, které znamená „to touch or stroke gently or lovingly“. Tento výraz je často spojován s romantickými gesty a vyjadřuje intimitu a něhu mezi partnery nebo blízkými lidmi.

5. Jak interpretovat význam pohlazení v literární tvorbě

5. Jak interpretovat význam pohlazení v literární tvorbě

V literární tvorbě má pohlazení často hlubší symbolický význam než pouhé fyzické jednání. Pohlazení může odkazovat na lásku, soucit, nebo dokonce na odpuštění. Ve slovníku se může pohlazení překládat jako „caress,“ což zahrnuje něžné a milující doteky, nebo jako „stroke,“ což může naznačovat uklidňující pohyb rukou. Zde je několik způsobů, jak můžeme interpretoval význam pohlazení v literární tvorbě:

 • Symbol laskavosti: Pohlazení může být symbolem žárlivosti a laskavosti mezi postavami v příběhu. Může naznačovat oddanost a péči mezi milenci nebo rodinnými příslušníky.
 • Vyjádření emocí: Pohlazení může být způsobem, jak postavy vyjádří své emoce, jako je strach, radost, nebo smutek. Dotek může být jakýmsi fyzickým vyjádřením jejich vnitřního stavu.
 • Symbol uzdravení: V některých příbězích může pohlazení symbolizovat uzdravení a překonání bolesti nebo trauma. Dotek může být léčivý a přinášet osobní uzdravení postavě.

6. Význam pohlazení v partnerských a rodinných vztazích

6. Význam pohlazení v partnerských a rodinných vztazích

V partnerských a rodinných vztazích hraje pohlazení velmi důležitou roli. Tento gesto nejenže vyjadřuje lásku a náklonnost k druhému člověku, ale také posiluje pouto mezi partnery či rodinnými příslušníky. Pohlazení může být verbální nebo fyzické a má mnoho forem, které se liší podle kultury a osobní preference jednotlivce.

V anglicko-českém slovníku je slovo caress překládáno jako pohlazení. Tento výraz znamená jemné hladění nebo laskání, které může být jak fyzické, tak emocionální. Pohlazení je důležité pro udržení intimity a posílení vztahu mezi partnery a rodinnými členy, a je tak nezbytnou součástí zdravého partnerského a rodinného života.

7. Závěrečné myšlenky a <a href=doporučení pro použití slova „caress“ ve správném kontextu“>

7. Závěrečné myšlenky a doporučení pro použití slova „caress“ ve správném kontextu

###

Použití slova „caress“ ve správném kontextu je důležité pro zachování autentičnosti a síly vyjádření. Zde je několik doporučení pro správné použití tohoto slova:

 • Vyhýbejte se přehnanému použití: Pohlazení je intimní gesto a je dobré používat slovo „caress“ s citlivostí a uvážením. Příliš časté používání může ztratit svou sílu a vyznívat mdlé.

 • Vyhýbejte se nepřiměřeným kontextům: „Caress“ by se mělo používat v kontextech, které skutečně vyjadřují něhu, lásku nebo péči. Vyvarujte se použití ve spojení s agresivními nebo nevhodnými situacemi.

 • Pamatujte na význam: Pohlazení může být velmi silným projevem náklonnosti a citu. Použití slova „caress“ by mělo být podloženo tímto významem a respektem k lidským emocím.

Náležité použití slova „caress“ ve správném kontextu může dodat vašemu psaní jemnost a náklonnost, což pomůže posílit vaše sdělení a vyjádřit vaše myšlenky s elegancí. Buďte však vždy citliví k situaci a respektujte význam tohoto slova.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali důležitost slova „caress“ a jeho překlad a význam v anglicko-českém slovníku. Přináší nám to nový pohled na koncept pohlazení a jeho význam ve vztazích mezi lidmi. Doufáme, že při čtení tohoto článku jste si uvědomili důležitost jemného a láskyplného zacházení s ostatními a jaký vliv to může mít na naše vzájemné vztahy. Možná se chcete nad tím zamyslet a začít více projevovat svou empatii a lásku ke svým bližním. Překlad slova „caress“ nám může být inspirací k tomu, abychom si pamatovali, že i nejmenší projev lásky může mít obrovský dopad na náš život i životy druhých kolem nás.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *