Trowel: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Víte, co znamená ‍slovo „trowel“ v anglicko-českém ‌slovníku? Pokud‌ ne, nebojte se, máme pro vás vysvětlení. Tento článek vám ‍pomůže porozumět významu ⁢tohoto slova a zlepšit vaše jazykové dovednosti.⁣ Připravte se na dobrodružství v jazyce!
Co ‍znamená termín „trowel“ v anglicko-českém slovníku?

Co znamená termín „trowel“ v anglicko-českém slovníku?

Ve vašem anglicko-českém⁢ slovníku‍ se pravděpodobně setkáte​ s termínem „trowel“, ale co to vlastně znamená? ‌Trowel je anglické slovo, které v češtině znamená ‌„špachtle“.⁤ Jedná ⁢se o nástroj používaný převážně v řemeslných a stavebních pracích k rozmazání, vyhlazení či tvarování materiálů jako je malta ⁤či omítka. Trowel je typicky vyroben z nerezové oceli nebo plastu, což mu umožňuje ⁤snadné ‌čištění a⁣ odolnost vůči ‌korozivním látkám.

Anglicko-český slovník vám⁤ může poskytnout⁤ další informace o použití a významu slova‍ „trowel“, aby vám usnadnil porozumění anglické terminologie v ⁣oblasti stavebnictví a řemeslných prací. Zde ⁤je‌ krátký seznam dalších termínů spojených s trowelem:

  • Mason’s trowel – zednická špachtle
  • Garden trowel ⁣ – zahradnická špachtle
  • Plastering⁢ trowel – špačka na omítku

Jaký je význam slova „trowel“ a jak se používá?

Jaký je význam slova‌ „trowel“ a jak ⁢se používá?

V anglicko-českém slovníku ‍je slovo „trowel“ přeloženo jako ‍“lyják“ nebo „štukovací kotel“, což ‍je nástroj používaný při práci s maltou a omítkou. Trowel je nezbytným nástrojem pro zedníky, ‌obráběče a další řemeslníky, kteří ​pracují⁤ s ​materiály‍ jako je cement, malta​ nebo sádrovec.

Pomocí ⁤trowelu mohou řemeslníci ⁤aplikovat ​a hladit maltu nebo omítku ⁣na povrch a dosáhnout hladké a rovnoměrné povrchové úpravy.⁤ Trowel má obvykle nerezovou nebo hliníkovou čepel a dřevěnou nebo⁤ plastovou rukojeť​ pro pohodlné použití.

Detailní popis trowelu a jeho historického‌ vývoje

Detailní popis trowelu a jeho historického ​vývoje

není ⁢otázkou pouze pro odborníky. Trowel ​je ‍jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zedníky a další řemeslníky. Je to nástroj s lopatkou na jednom konci a rukojetí na druhém konci, který ​se⁢ používá k nanášení a tvarování malty, omítek⁣ a dalších stavebních materiálů. Historie trowelu‌ sahá ⁣až ‍do starověku,‌ kdy byl tento ⁣nástroj vyroben z různých materiálů, jako byl například kámen nebo dřevo.

Díky průmyslové⁤ revoluci ve 19. století se začaly ‍používat ocelové trowely, které byly pevnější a odolnější než ty předchozí. Moderní trowely jsou vyrobeny ze speciálních slitin, které zajišťují jejich‌ trvanlivost a efektivitu.‍ Díky inovacím v ⁢designu a technologii se trowely staly nezbytným‌ nástrojem ​pro každého stavitele.

Tipy pro správné použití trowelu pri ⁤zahradnických prácích

Tipy pro správné použití trowelu pri zahradnických ⁤prácích

When it comes to zahradnické práce, having the right tools ⁣is essential.⁤ One such tool that⁤ is commonly used is the trowel. But what exactly is a ⁤trowel? In⁣ simple⁢ terms, a trowel is a small handheld⁣ tool with a flat blade⁢ used for planting, digging, and⁢ smoothing ⁢soil‍ in gardening and landscaping tasks.

For ⁢those who may be new ‍to gardening or landscaping,‍ here are some tips for správné použití trowelu:

  • Choose the right trowel for the‍ job: There are different ⁣types of trowels available, such ‍as pointed, square, and round-ended trowels, ‍each designed for specific tasks. Make sure to⁤ choose the right type for ‍the job at hand.
  • Maintain your trowel: Keep your trowel⁤ clean and sharp to ⁤ensure ‌optimal performance. Regularly clean off ⁤any dirt and debris, and sharpen the ⁤blade when needed.
  • Use proper technique: ⁤When using a trowel,​ make sure to‌ hold it securely⁤ and use your body ​weight to apply pressure when digging or planting. This will help prevent ​strain on your wrists and hands.

Klíčové Poznatky

V této příručce jsme detailně‍ prozkoumali význam slova „trowel“ a jeho využití​ v anglicko-českém slovníku. Doufáme,​ že díky našemu rozboru se ‌vám tato běžná slovíčka stala jasnějšími a že vám ⁢naše informace poslouží k dalšímu zdokonalení ​vašich jazykových‌ dovedností. Pokud se chcete stát opravdovými mistrům⁢ jazyků, nebojte se ​objevovat‌ a učit se nová slova a výrazy,⁤ aby vaše komunikace byla‌ ještě plynulejší. Držíme‌ vám palce ⁢na vaší jazykové ‌cestě a věříme, že díky vaší‌ motivaci a úsilí dosáhnete dokonalého​ ovládání angličtiny i češtiny. Buďte aktivní a neustále se ‌rozvíjejícími jazykovými dovednostmi obohaťte​ svůj život a komunikaci s ostatními lidmi.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *