Grand: Co Tento Anglický Výraz Znamená a Jak Ho Použít?

Grand: Co Tento Anglický Výraz Znamená a Jak Ho Použít?

Ah, „Grand“ – the English term that exudes elegance and sophistication. But what exactly does it mean, and how can you incorporate it into your vocabulary effectively? Join us as we unravel the meaning and usage of this intriguing word in our latest article. Get ready to elevate your language skills and impress others with your newfound knowledge of „Grand.“ Let’s delve deeper into the world of words together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gfd26d2d603ac84bfa6185b4e8f4222f28ef17036c762a94c01bd9434d396dac764b27c113cfd5406aa25ff53f520c3b1d01b25b8a979bf5b5cb3045bb847a148_640.jpg“ alt=“Co je to anglický výraz „grand“ a jaký je jeho význam?“>

Co je to anglický výraz „grand“ a jaký je jeho význam?

Anglický výraz „grand“ je často používaný v různých situacích a může mít několik významů. Jednou z nejběžnějších interpretací slova „grand“ je jako synonymum pro číslo tisíc. Například, když mluvíme o ceně v restauraci, můžeme říct, že jídlo stálo „fifty grand“, což znamená „padesát tisíc dolarů“. Tento význam je používán v neformálním hovorovém jazyce a není tak formální jako používání čísel v běžném mluveném jazyce.

Ve světě hudby se slovo „grand“ také používá k označení velkého klavíru. Klavír typu „grand“ je velký klavír s rozsáhlými možnostmi zvuku a často se používá v koncertních sálech a nahrávacích studiích. Tento typ klavíru je ceněn pro svůj bohatý zvuk a schopnost reprodukovat širokou škálu hudebních stylů.

V oblasti módy a stylu může slovo „grand“ znamenat nápaditý, luxusní nebo velkolepý. Například, když hovoříme o „grand fashion show“, máme na mysli ohromující přehlídku módou. Tento význam je často spojen s elegancí, sofistikovaností a prestiží.

Význam

Význam „grand“ v různých kontextech

V anglickém jazyce je slovo „grand“ mnohostranné a lze jej použít v různých kontextech. Jedná se o výraz, který může mít několik významů a užití v různých situacích. Zde je pár způsobů, jak lze slovo „grand“ interpretovat:

 • Velký nebo velkolepý: Slovo „grand“ může být použito k popisu něčeho impozantního nebo nádherného. Například: „Máme připravený grand plán na rekonstrukci domu.“
 • Nejvyšší nebo nejlepší: „Grand“ se také může použít k označení něčeho nejvyššího nebo nejlepšího ve své třídě. Například: „Tato restaurace je považována za grand místo pro večeři.“
 • Tisíc ($1000): „Grand“ může být také slangový výraz pro částku tisíc dolarů. Například: „Získal jsem grand za svou práci na projektu.“

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „grand“ ve větách?

Slovo „grand“ je anglický výraz, který může být použit v různých kontextech. Je důležité správně rozumět jeho významu a používat ho vhodně ve větách. Zde je několik příkladů, jak správně používat slovo „grand“:

 • Význam 1: Pokud používáte slovo „grand“ jako přídavné jméno, znamená to něco velkého, majestátního nebo důležitého. Například: „The grand cathedral was a sight to behold.“
 • Význam 2: V jiném kontextu může slovo „grand“ znamenat něco luxusního nebo bohatého. Například: „They stayed in a grand hotel overlooking the ocean.“
 • Význam 3: Může se také použít v hovorové řeči jako zastaralý výraz pro peníze. Například: „He made a grand selling his old car.“

Rozdíl mezi výrazy

Rozdíl mezi výrazy „grand“ a „great“

V angličtině se používají různé výrazy k popisu velkých a impozantních věcí, jako jsou budovy, události nebo činy. Dva takové výrazy jsou „grand“ a „great“, které se často zaměňují nebo používají nesprávně. Je důležité rozlišovat mezi těmito výrazy, abyste správně vyjádřili své myšlenky a posílili svou slovní zásobu.

Pojďme se tedy podívat na a jak je správně používat:

 • Grand: Tento výraz se obvykle používá k popisu něčeho velkolepého, majestátního nebo nádherného. Může se také odkazovat na velikost, vznešenost nebo prestiž dané věci. Například můžete říci, že budova má grandiozní architekturu nebo že událost byla velmi grandiózní a dojímavá.
 • Great: Na rozdíl od „grand“ se výraz „great“ obvykle používá k popisu něčeho, co je vynikající, skvělé nebo mimořádné. Může se také použít k vyjádření obdivu, uznání nebo respektu k dané věci. Například můžete říci, že máte skvělý den nebo že někdo udělal něco velkého pro dobro společnosti.

Tipy pro rozšiřování slovní zásoby pomocí výrazu

Tipy pro rozšiřování slovní zásoby pomocí výrazu „grand“

Pro mnoho lidí může být výraz „grand“ trochu záhadný, ale ve skutečnosti je to poměrně běžný výraz v anglickém jazyce, který má několik významů a použití. Zde jsou některé tipy, jak můžete rozšířit svou slovní zásobu pomocí tohoto zajímavého slova:

 • Významy: „Grand“ může znamenat něco velkého, slavnostního nebo prestižního. Může být také použito jako slangový výraz pro tisíc dolarů.
 • Použití: Použijte slovo „grand“ ve spojení s různými slovy, například „grand opening“ (slavnostní otevření), „grand prize“ (hlavní cena) nebo „a grand total“ (celková suma).
 • Synonyma: Pokud chcete rozšířit svou slovní zásobu ještě více, zkuste najít synonyma pro výraz „grand“, jako například „magnificent“, „splendid“ nebo „majestic“.

Závěrečné myšlenky

In conclusion, the term „grand“ holds a variety of meanings and uses in English, from describing something impressive or excellent to referencing a specific sum of money. By understanding the nuances of this versatile word, you can effectively incorporate it into your vocabulary and enhance your communication skills. Whether you choose to use it to express admiration for a breathtaking view or to emphasize the importance of a financial transaction, „grand“ is a versatile word that adds depth and richness to your language. So go ahead, harness the power of this word and elevate your speech to new heights. Happy communicating!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *