Convenient: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad

Convenient: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad

Do you ever find yourself perplexed by the meaning of the word „convenient“? In this article, we will dive into the English to Czech translation of this intriguing term. Join us as we explore the nuances of this versatile word and uncover its true essence. Let’s unravel the mystery of „convenient“ together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g9cfd1526e98602bc9d2fbd8bec8dcc1796a7963273950ac5537bf534dc3d9100ef015f761353257e3d08ae11634277cd42ae413f12efeb6318f9fe9a3d0c07c7_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „convenient“ v angličtině?“>

Co znamená slovo „convenient“ v angličtině?

V angličtině se slovo „convenient“ používá k popisu něčeho, co je pohodlné, vhodné nebo praktické. Toto slovo lze použít k označení situace, kdy něco usnadňuje nebo zlepšuje život, činnost nebo proces.

Význam slova „convenient“ je obecně pozitivní a znamená, že něco je jednoduché nebo snadné. Může se jednat o blízkost, dostupnost, efektivitu nebo jednoduchost využití dané věci, služby nebo zařízení.

Jak přeložit

Jak přeložit „convenient“ do češtiny?

Pro ty z vás, kteří se ptají, jak přeložit „convenient“ do češtiny, máme tady odpověď! Slovo „convenient“ se anglicky používá k popisu něčeho, co je pohodlné, vhodné nebo praktické. V češtině můžeme toto slovo přeložit jako „pohodlný“, „výhodný“ nebo „praktický“.

V následující tabulce jsou uvedeny různé překlady slova „convenient“ do češtiny v různých kontextech:

Anglický výraz Český překlad
pohodlný nákup convenient shopping
výhodná poloha convenient location
praktické řešení convenient solution

Jak používat slovo

Jak používat slovo „convenient“ správně?

Chcete se naučit správně používat slovo „convenient“? Často se setkáváme s tímto slovem v anglických textech, ale ne vždy je jasné, jak ho správně použít. Zde najdete užitečné informace a tipy, jak používat toto slovo správně v různých situacích.

Význam slova „convenient“:

  • Snadný a pohodlný k použití
  • Vhodný a přizpůsobivý dané situaci
  • Usnadňující práci nebo život

Anglicky: Česky:
convenient location pohodlná poloha
convenient time vhodný čas
convenient solution pohodlné řešení

Význam slova

Význam slova „convenient“ ve spojení s českým výrazy

V angličtině je slovo „convenient“ přeloženo do češtiny jako „pohodlný“ nebo „vhodný“. Tento výraz se často používá k popisu něčeho, co je snadné nebo příjemné k použití. Například můžeme říci, že mobilní aplikace je „convenient“ znamená, že je uživatelsky přívětivá a jednoduše ovladatelná.

V kontextu českých výrazů se slovo „convenient“ může používat ve spojení s termíny jako „praktický“, „užitečný“ nebo „efektivní“. Pro lepší porozumění významu tohoto slova je dobré ho vidět v různých situacích a kontextech, abychom mohli využít jeho plného potenciálu.

Závěrečné poznámky

In conclusion, „Convenient: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad“ sheds light on the meaning and nuances of the word „convenient“ in English and Czech languages. Understanding the cultural and linguistic variations in translation can greatly enhance communication and bridge gaps between different communities. By reflecting on the diverse interpretations of convenience, we can appreciate the richness and complexity of language. Let us strive to embrace linguistic diversity, seek clarity in communication, and cultivate a deeper understanding of one another. Embracing our differences can lead to greater empathy and connection among us all. Let us continue to explore and celebrate the beauty of language in all its forms.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *