Co Znamená ‚defer‘? Odkryjte Tajemství Slova!

Co Znamená ‚defer‘? Odkryjte Tajemství Slova!

Víte, co znamená slovo „defer“? Připravte se odkrýt tajemství tohoto slova a objevte jeho význam a použití. Čtěte dále a rozšiřte svoji slovní zásobu!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g6b23d36043b9989b27542da91e8ca800eae0f55b61bfb4cf9bf7ae2b262c8d9671cbb9c717ba186e8ebd6325e0ab8828df3c51ee82a4f0afa73527a2d4bbaa8d_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „defer“ a jak se používá v angličtině?“>

Co znamená slovo „defer“ a jak se používá v angličtině?

Když se řekne slovo „defer“ v angličtině, může to mnohé lidi mate. Výraz může být použitý v různých kontextech a situacích, a tak je dobré porozumět jeho významu a správnému použití. Vyplatí se zdůraznit, že „defer“ je sloveso, které má několik významů a využití, ať už ve spojení s termíny, plány nebo povinnostmi.

Chcete si být jistí, jak správně používat toto slovo v anglické řeči? Zde je několik konkrétních příkladů, jak „defer“ správně využít a co to znamená:

 • Odložit nebo odkládat: „The project deadline has been deferred until next month.“
 • Přenechat rozhodnutí na později: „I have decided to defer my college applications until I have more clarity about my career goals.“
 • Odevzdat něco jiné osobě nebo autoritě na dočasnou nebo trvalou dobu: „You can defer the decision to the board of directors.“

Jaký je etymologický původ slova „defer“?

Etymologický původ slova „defer“ je možné najít v latinském slově „deferre“, což znamená „přenést“ nebo „odevzdat“. Toto slovo je složeno z předpony „de-“ (do, dolů) a slovesa „ferre“ (nést, přenášet). Slovo „defer“ tedy doslova znamená „přenést dolů“ nebo „odložit na později“.

V moderní angličtině se slovo „defer“ používá výhradně ve významu odkládat něco na později, například rozhodnutí, plán nebo povinnost. Je běžně používáno v kontextu pracovních termínů, ale může se vyskytnout i v běžném rozhovoru.

Je zajímavé sledovat, jak se etymologie slova „defer“ spojuje s jeho významem a jak se v průběhu času jeho užití a konotace mohly změnit. Znát původ slova nám může pomoci lépe porozumět jeho významu a kontextu, ve kterém se používá.

Jaké jsou synonyma pro slovo

Jaké jsou synonyma pro slovo „defer“?

Existuje mnoho synonym pro slovo „defer“. Když se jedná o odložení nebo odklad něčeho, můžete použít například následující výrazy:

 • Posunout – výraz označující čin, kdy něco odkládáme na pozdější dobu
 • Zdržet – jiná možnost vyjádření odložení či zpoždění něčeho
 • Zapůjčit – další synonymum pro „defer“, které může být užitečné v určitých kontextech

Synonyma pro slovo „defer“
Posunout
Zdržet
Zapůjčit

Jak se liší použití slova

Jak se liší použití slova „defer“ od slov podobného významu?

Existuje mnoho slov v angličtině, která mohou být zaměňována nebo chybně používána kvůli podobnému významu. Jedním z těchto slov je „defer“. Toto slovo má svůj specifický význam a je důležité rozlišovat ho od podobných slov, jako jsou „delay“, „postpone“ nebo „put off“. Zde je stručný přehled toho, jak se používání slova „defer“ liší od slov s podobným významem:

 • defer: znamená odložit něco na později, obvykle na žádost nebo prospěch někoho jiného.
 • delay: označuje zdržení nebo omezení něčeho, co by mělo být provedeno včas.
 • postpone: znamená odložit něco na později, ale ne nutně z důvodu prospěchu někoho jiného.
 • put off: je obvykle synonymem pro „postpone“ a znamená odložit něco na později.

Jak lze správně aplikovat slovo

Jak lze správně aplikovat slovo „defer“ ve větě?

Když se jedná o použití slova „defer“ ve větě, je důležité si uvědomit jeho správný význam a kontext. Slovo „defer“ se obvykle používá k vyjádření odložení či odkladu něčeho. Zde je pár příkladů, jak správně aplikovat toto slovo ve větě:

 • Odložení plánované schůzky: Musel jsem defer naši schůzku, protože jsem měl neočekávanou návštěvu od klienta.
 • Odkládání platby: Pokud nemůžete zaplatit hned, můžete požádat o deferment splatnosti.
 • Odložení projektu: Kvůli nedostatku zdrojů byl nucen tým defer náš projekt na příští čtvrtletí.

Jaká je gramatická struktura slova

Jaká je gramatická struktura slova „defer“?

Gramatická struktura slova „defer“ je zajímavá a důležitá pro porozumění jeho významu. Slovo „defer“ je sloveso, které má několik různých významů a použití v anglickém jazyce. Zde je struktura slova „defer“ v angličtině:

 • Lemma forma: „defer“
 • Rod: Neutrální
 • Číslo: Jednotné
 • Čas: Přítomný / minulý / budoucí
 • Slovesný rod: Nepravidelný

V kontextu anglické gramatiky se slovo „defer“ často používá k vyjádření odkladu nebo odložení něčeho. Je důležité si uvědomit, že slovo „defer“ může mít také specifické významy v různých oblastech, například ve financích nebo právu. Rozumět gramatické struktuře slova „defer“ pomůže lépe porozumět jeho použití a významu v anglickém jazyce.

Jaké jsou běžné chyby při použití slova

Jaké jsou běžné chyby při použití slova „defer“ a jak se jim vyhnout?

Je běžné, že lidé dělají chyby při použití slova „defer“, zejména pokud neznají jeho správný význam a kontext. Zde jsou některé typické chyby, kterým se vyhnout:

 • Nesprávné používání slova „defer“ jako synonyma pro „odložit“ – „defer“ se ve skutečnosti používá v kontextu odkládání nebo přesunu něčeho na pozdější čas, spíše než pro prosté odložení.
 • Neexistuje slovní spojení „defer na“ – Správně je použít slovní spojení „defer until“ nebo „defer to“, aby bylo zřejmé, na co konkrétně se odkazuje.
 • Zapomínání předložky „to“ při použití slovesa „defer“ – Nezapomeňte správně přidat předložku „to“, aby bylo jasné, na co se odkazuje akce odkládání.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali význam slova „defer“ a jeho užití v českém jazyce. Jak jsme zjistili, slovo „defer“ může mít různé významy a uplatnění v různých kontextech. Běťe si vědomi toho, že znalost širokého spektra slov a jejich významů je klíčem k efektivní komunikaci. Tak neváhejte a používejte slovo „defer“ s jistotou a sevrou. Držíme palce ve vaší cestě k jazykové dovednosti a úspěchu!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *