Co Znamená ‚comprehensive‘? Překlad Zde!

Co Znamená ‚comprehensive‘? Překlad Zde!

Víte, co znamená slovo „comprehensive“? Pokud ne, nebojte se, nebudete to muset hledat příliš daleko. V tomto článku se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o této důležité anglické frázi a jejím správném překladu do češtiny. Takže neváhejte a pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli více!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g762fbb427d744bd1014992b496b3dee4b82f594fefa6afaca13871fc737b34947a1769e7e9c664b2ecf43532a1a4b1a9436960fc83602500b301e0a438137656_640.jpg“ alt=“Co je to vlastně „comprehensive“ a jaký je jeho význam?“>

Co je to vlastně „comprehensive“ a jaký je jeho význam?

Výraz „comprehensive“ je často používaný v anglicky mluvících zemích a označuje něco, co je celkové, komplexní nebo podrobné. V překladu do češtiny se často používá jako „komplexní“, „celkový“ nebo „obsáhlý“. Termín „comprehensive“ se vztahuje na něco, co zahrnuje všechny aspekty dané situace nebo tématu.

V praxi může být například komplexní analýza problému, celkový plán řešení nebo podrobný popis situace. Význam tohoto výrazu je tedy přesný a detailní popis daného jevu nebo situace bez vynechání žádných důležitých informací.

Anglicky Česky
Comprehensive Komplexní
Full Celkový
Detailed Podrobný

Překlad termínu

Překlad termínu „comprehensive“ do češtiny a jeho využití

Pojem „comprehensive“ ve spojení s významem „celkový“ či „komplexní“ je často používán v různých kontextech a oborech, jako například ve školství, zdravotnictví nebo marketingu. Jeho překlad do češtiny se může lišit v závislosti na konkrétním kontextu, ale obecně se často používá jako „komplexní“ nebo „do detailu propracovaný“.

Využití tohoto termínu může být například v oblasti vzdělání, kde se mluví o „komplexním vzdělávacím programu“ nebo v marketingu, kde může být zmíněn „komplexní marketingový plán“. V každém případě je důležité správně porozumět významu tohoto termínu a jeho správnému použití v kontextu, ve kterém je užíván.

Jaké jsou hlavní charakteristiky

Jaké jsou hlavní charakteristiky „comprehensive“ přístupu?

Pod pojmem „comprehensive“ přístupu se rozumí integrace výrazného množství informací, faktorů a prvků do celkové strategie nebo plánu. Tento přístup se vyznačuje tím, že zohledňuje různé aspekty dané situace nebo problému, což má za cíl poskytnout komplexní a zcela pokrývající řešení.

Hlavní charakteristiky „comprehensive“ přístupu zahrnují:

  • Široké záběry: Zahrnutí různých perspektiv, faktorů a hledisek do rozhodovacího procesu.
  • Detailní analýza: Důkladné zkoumání a hodnocení všech relevantních informací a dat.
  • Komplexní řešení: Navrhování a implementace plánu, který pokrývá všechny klíčové oblasti a aspekty problému.

5 Tipů jak efektivně využít

5 Tipů jak efektivně využít „comprehensive“ strategie ve vašem životě

Comprehensive strategie znamená celkový přístup k plánování a dosahování cílů ve vašem životě. Je to účinný nástroj, který vám pomůže zvýšit produktivitu, organizovat vaše priority a dosahovat úspěchu ve všech oblastech vašeho života. Pokud se chcete naučit, jak efektivně využít tento typ strategie, tak se zaměřte na následující tipy:

  • Buďte si jistí svými cíli – Než začnete používat comprehensive strategii, je důležité si stanovit jasně definované cíle, které chcete dosáhnout. Bez jasných cílů bude vaše strategie neúčinná.
  • Rozdělte si svůj čas efektivně – Dobré plánování a organizace času jsou klíčové pro úspěch s comprehensive strategií. Rozdělte si svůj čas na různé oblasti života, abyste mohli efektivně pracovat na všech frontách.
  • Nezapomeňte na sebe péči – Při využívání comprehensive strategie je důležité nezapomínat na péči o sebe. Nenechávejte se unavit a najděte si čas na relaxaci a obnovení energie.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme objasnili význam slova „comprehensive“ a ukázali, jak ho správně přeložit do češtiny. Je důležité mít na paměti význam a kontext každého slova při překladu, aby byla zachována jeho komplexnost a přesnost. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace a podnětil k zamyšlení nad významem jazyka a překladu. Ať už se rozhodnete pro studium jazyka, češtiny nebo angličtiny, či se pouze nad tímto tématem zamyslíte, máme naději, že vám to pomůže dívat se na jazyk z nové perspektivy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *