Co Znamená ‚Black‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Black‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Víte,‍ co přesně znamená slovo „black“ v anglicko-českém slovníku? Pokud vás to zajímá, tak jste na‌ správném‌ místě. V tomto článku se podíváme na význam⁤ tohoto‍ slova a jakým způsobem se⁢ používá v ‍různých kontextech. Připravte se na zajímavé poznatky⁢ a nové informace!
Co je přesný význam slova 'black'?

Co je přesný význam slova ‚black‘?

V anglicko-českém slovníku má​ slovo ‚black‘ několik ‍významů, které se můžou lišit⁢ podle kontextu. Zde jsou některé z nejčastějších významů tohoto slova:

 • Černá⁢ barva: ‚Black‘ je často‌ používané slovo pro ‌popis barevného‌ tónu,‌ který je bez jakéhokoliv záření nebo ⁤světla.
 • Temnota nebo tma: ​V některých případech může slovo‍ ‚black‘ odkazovat na ​absenci‌ světla nebo ​na temnotu.
 • Negativní konotace: ⁢’Black‘ ⁤se také⁢ může použít k⁢ označení něčeho špatného, negativního nebo nefunkčního.

Slovo Význam
Blackout Výpadek elektřiny
Blackmail Vydírání

Historický vývoj významu slova 'black'

Historický vývoj významu slova ⁣’black‘

Výraz ‌’black‘ má bohatou historii a význam, ‍který se měnil a vyvíjel skrze čas. ​Původně používaný pouze pro popis barvy, slovo se rozšířilo do mnoha dalších významů a konotací v různých ⁢oblastech ‌jako je móda, ⁢kultura či politika.

V anglicko-českém ​slovníku můžeme najít ‍překlad tohoto slova jako ‚černý‘, ​ale v různých kontextech se​ může jednat o mnohem složitější termín, který ⁤reflektuje různé aspekty lidského života​ a společnosti. ‚Black‘ může symbolizovat nejen barvu, but i smutek, tajemství, sílu, bohatství či dokonce revoluci.

Vzhledem k rozmanitosti významů⁢ a použití slova ‚black‘ se jedná o klíčový pojem, který je nezbytný pro porozumění anglického ⁤jazyka a kultury.‌ Důkladné studium tohoto slova nám pomůže⁢ lépe pochopit jeho historický vývoj a význam v současném světě.

Rozdíly v užití ‌slova 'black' v angličtině a češtině

Rozdíly v užití slova ‚black‘ v angličtině a češtině

Většina lidí zná slovo ‚black‘ jako barvu, která‌ je tmavá nebo černá. V angličtině se slovo ‚black’​ používá ​k popisu něčeho, co je oproti bílé‌ nebo světlé barvě. V češtině se slovo ‚black‘ může používat ve vícero významech:

 • Černá barva: Používá se k popisu⁢ tmavé barvy, například⁢ u černých šatů nebo černého auta.
 • Černý humor: Označuje neobvyklý smysl pro humor, který je ​často ‌temný a kontroverzní.

V angličtině se slovo ‚black‘ může ⁤také⁢ používat v různých příslovech a frázích, které mají různé významy. Je důležité ‍mít na paměti, že⁤ každý jazyk má odlišné nuance v užívání slov, ‍a proto je důležité být obeznámen s kontextem, ve kterém se slovo vyskytuje.

Možné překlady slova 'black' do češtiny

Možné překlady slova ‚black‘ do češtiny

V anglicko-českém slovníku, slovo „black“ může být přeloženo do‌ češtiny různými způsoby, v závislosti na kontextu a použití. Zde jsou některé možné překlady:

 • Černý – obecný ⁢termín používaný pro popis‌ barvy černé.
 • Tmavý – může být použit pro popis temně zbarvených předmětů.
 • Černej – nářeční ‌verze slova⁢ „černý“, běžná v ​některých regionech.

Je důležité porozumět kontextu, ve kterém je slovo „black“ používáno, aby bylo možné správně přeložit do češtiny a zachovat význam. Anglicko-český slovník může být užitečným nástrojem ⁤pro‍ ty, kteří se⁣ snaží porozumět a překládat ⁢slova z⁣ jednoho⁤ jazyka⁤ do druhého.

Vztah mezi barvou 'black' a emocemi

Vztah mezi barvou ‚black’‌ a emocemi

V anglicko-českém slovníku​ ‚black‘ je překládáno jako ‚černá‘. Barva černá je často spojována s​ mnoha různými emocemi a koncepty. Zde je seznam některých z nich:

 • Smutek
 • Moc
 • Tajemství
 • Elegance

Barva ‚black‘ je jednou ⁢z nejvíce univerzálních barev a může mít různý​ význam v různých kulturách a ​kontextech. Pokud se zajímáte⁣ o psychologii ‍barev a jak ovlivňují naše emoce a chování, ⁤bude vás jistě zajímat .

Praktické příklady použití slova ‚black‘ v každodenním⁤ životě

V anglicko-českém slovníku je slovo ‚black‘ přeloženo jako ‚černá‘. Toto slovo je běžně používáno v každodenním životě v ⁢různých situacích. Zde je pár praktických příkladů, ⁢jak lze slovo ‚black‘ použít:

 • Při nákupu oblečení se⁤ můžete rozhodovat ​mezi různými barvami, včetně ⁢černé.
 • Černá káva je oblíbený⁤ nápoj mnoha lidí.
 • Klasická kombinace je černá a ⁢bílá, která je‍ často využívána v designu a módním průmyslu.

Černá Význam
Černá kočka Symbol⁢ špatného štěstí v některých kulturách
Černý ⁤pirát Pirátská vlajka

Klíčové Poznatky

Po přečtení tohoto článku ⁤doufám, že jste⁤ získali hlubší porozumění tomu, co slovo „black“ znamená v anglicko-českém kontextu. Je důležité si uvědomit, že jazyk⁤ nese v sobě ⁣mnoho nuancí a historických významů,‍ které mohou ovlivnit naše porozumění slov a jejich​ interpretaci. Při používání slova „black“ nebo jakéhokoli jiného slova, mějme na paměti jeho kontext a historii, abychom se vyvarovali nedorozumění nebo urážek. Sdílejme znalosti‍ a respektujme rozmanitost jazyka a‌ kultur, které nás obklopují.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *