Swivel: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Swivel: Co to Znamená? Anglicko-Český Slovník Vysvětluje

Chcete vědět, co znamená anglické slovo „swivel“? Nevíte, jakým způsobem použít toto slovo v různých situacích? Anglicko-český slovník vysvětluje všechny nuance tohoto slova a mnoho dalšího. Připravte se být obohaceni znalostmi a objevte nové slovní zásoby s jistotou!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g8b53852bddc8ef65c7edc04f6a8ba98d98d70fc20525b59a4de3220286023986d193c961b47d4a2914c955db86f01cd0_640.png“ alt=“Co znamená slovo „swivel“ v angličtině?“>

Co znamená slovo „swivel“ v angličtině?

Swivel je anglické slovo, které se používá k popisu otáčivého mechanismu nebo součásti, která umožňuje rotaci v různých směrech. Slovo „swivel“ lze najít v různých kontextech, jako jsou například židle s otáčivým sedákem, námořní lana s otáčivými háky nebo dokonce koberce s otáčivými kolečky.

V anglicko-českém slovníku je slovo „swivel“ přeloženo jako „otočný“ nebo „otáčivý“. V češtině se tedy jedná o související slova jako „otočit se“ nebo „otáčet“. Swivel je všestranný a užitečný nástroj, který umožňuje plynulou rotaci nebo otočení, což usnadňuje mnoho každodenních činností.

Jak je slovo

Jak je slovo „swivel“ přeloženo do češtiny?

Pokud jste se někdy setkali se slovem „swivel“, možná vás zajímá, co to vlastně znamená. Toto anglické slovo má v češtině několik možných překladů, které vám pomohou lépe porozumět jeho významu. Zde je několik možností, jak lze slovo „swivel“ přeložit do češtiny:

  • Otočný – Slovo „swivel“ může být přeloženo jako „otočný“, což naznačuje schopnost otočit se nebo otáčet kolem své osy.
  • Otočit se – Dalším možným překladem je sloveso „otočit se“, což přesně vyjadřuje akci, kterou swivel může provést.
  • Skříňka – V některých kontextech může „swivel“ znamenat také „skříňka“, což je specifický typ nábytku nebo zařízení.

Kdy a <a href=jak používat slovo „swivel“ ve správném kontextu?“>

Kdy a jak používat slovo „swivel“ ve správném kontextu?

Ve správném kontextu se slovo „swivel“ používá v anglickém jazyce k označení otáčivého mechanismu, který umožňuje pohyb do stran. Tento termín se často vyskytuje v názvech různých zařízení a pomůcek, které mají otáčecí nebo otočnou funkci, jako například swivel chair (otočná židle) nebo swivel mount (otočný držák).

Je důležité používat slovo „swivel“ tam, kde má smysl určité zařízení nebo mechanismus popsat jako „otočný“ nebo „otáčivý“. Například můžeme říct, že „swivel stool“ je židle s otáčecím sedákem, který umožňuje pohyb do stran. Tímto způsobem se správně používá slovo „swivel“ ve správném kontextu.

Tipy pro efektivní využití slova

Tipy pro efektivní využití slova „swivel“ v běžné konverzaci

Swivel is a versatile word in the English language that can be used in various contexts to convey movement, flexibility, or versatility. It can be a great addition to your vocabulary to add nuance and detail to your conversations. Here are some tips for effectively using the word „swivel“ in everyday conversation:

  • Be specific: When using „swivel“, try to provide context or describe the type of movement or action that is taking place. This will help ensure that your message is clear and easily understood.
  • Use imagery: To make your conversation more engaging, consider using vivid imagery or examples when incorporating „swivel“ into your sentences. This can help paint a picture for your listener and enhance their understanding.
  • Practice: Like any new word, practice makes perfect. Try integrating „swivel“ into your daily conversations to become more comfortable with using it naturally and confidently.

Závěrem

V tomto článku jsme si přiblížili význam slova „Swivel“ a jeho použití v českém jazyce. Doufáme, že naše vysvětlení vám pomohlo lépe porozumět této slovní zásobě a posílilo vaši schopnost jazykové komunikace. Je důležité rozšiřovat svoje slovní zásoby a aktivně pracovat na zdokonalení svých jazykových dovedností. Snažte se používat nová slova a fráze, abyste se stali výraznějšími a efektivnějšími komunikátory. Keep learning and growing!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *